Het team

Het team van de mondhygiënistenpraktijk bestaat uit vijf mondhygiënisten en drie assistenten.
De maatschap is ingeschreven in het basisregister van de Kwaliteitsregistratie Paramedici.
Alle medewerkers werken continu aan verbetering van hun vaardigheden door middel van (inter-) collegiale toetsing en scholing.